مواد شیمیایی آزمایشگاهی|شیمی سرا

Admin [at] ShimiSara.com 09125875944

پورتال جامع فروشندگان مواد شیمیایی،آزمایشگاهی و پزشکی ،بزرگترین بازار نیازمندی های اینترنتی برای درج آگهی رایگان فروشگاه ها و فروشنده های مواد شیمیایی،آزمایشگاهی،تجهیزات آزمایشگاهی،تجهیزات پزشکی و داندانپزشکی

شیمی سرا

شیمی سرا|آگهی فروشندگان مواد شیمیایی ، آزمایشگاهی و تجهیزات پزشکی

آگهی های مواد شیمیایی آزمایشگاهی

دسته بندی ها

فروش مواد آزمایشگاهی فروشندگان مواد شیمیایی مواد شیمیایی آزمایشگاهی

فروش مواد تخصصی زیگما فروشندگان مواد شیمیایی مواد شیمیایی آزمایشگاهی

شرکت اربیتال شیمی فروشندگان مواد شیمیایی مواد شیمیایی آزمایشگاهی

شرکت پویش شیمی-توزیع تجهیزات و شیشه آلات آزمایشگاهی فروشندگان مواد شیمیایی مواد شیمیایی آزمایشگاهی

شرکت پویش شیمی -مشاوره اجرا سکوبندی فروشندگان مواد شیمیایی مواد شیمیایی آزمایشگاهی

شرکت پویش شیمی -تهیه و توزیع مواد شیمیایی و تجهیزات آزمایشگاهی فروشندگان مواد شیمیایی مواد شیمیایی آزمایشگاهی

 فروش تجهیزات آزمایشگاهی، پزشکی و مواد شیمیایی مورد نیاز آزمایشگاه های کل کشور فروشندگان مواد شیمیایی مواد شیمیایی آزمایشگاهی

آگهی رایگان

نانوذرات تیتانیوم دی اکساید 25 گرمی آمریکایی نانوذرات تییتانیوم اکساید (آناتاز) فروشندگان مواد شیمیایی مواد شیمیایی آزمایشگاهی

آگهی رایگان

فروش Tetrabutylammonium hydroxide 30-hydrate فروشندگان مواد شیمیایی مواد شیمیایی آزمایشگاهی

آگهی رایگان

فروش برومو اتان BROMO ETHANE فروشندگان مواد شیمیایی مواد شیمیایی آزمایشگاهی

آگهی رایگان

فروش محلول کواکس KOVACS’ indole reagent فروشندگان مواد شیمیایی مواد شیمیایی آزمایشگاهی

آگهی رایگان

فروش محلول هانوس Hanus solution فروشندگان مواد شیمیایی مواد شیمیایی آزمایشگاهی

آگهی رایگان

فروش پرکلریک اسید Perchloric acid فروشندگان مواد شیمیایی مواد شیمیایی آزمایشگاهی

آگهی رایگان

فروش پتاسیم برومید potassium bromide فروشندگان مواد شیمیایی مواد شیمیایی آزمایشگاهی

آگهی رایگان

فروش اتیلن گلیکول Ethylene glycol فروشندگان مواد شیمیایی مواد شیمیایی آزمایشگاهی

آگهی رایگان

فروش سدیم سولفیت Sodium sulfite فروشندگان مواد شیمیایی مواد شیمیایی آزمایشگاهی

آگهی رایگان

فروش Ammonium iron(III) sulfate dodecahydrate فروشندگان مواد شیمیایی مواد شیمیایی آزمایشگاهی

آگهی رایگان

فروش بروموکروزول گرین Bromocresol green sodium salt فروشندگان مواد شیمیایی مواد شیمیایی آزمایشگاهی

آگهی رایگان

فروش کلسیم کلرید Calcium chloride فروشندگان مواد شیمیایی مواد شیمیایی آزمایشگاهی

آگهی رایگان

فروش تریس آمینو متان Tris(hydroxymethyl)aminomethane فروشندگان مواد شیمیایی مواد شیمیایی آزمایشگاهی

آگهی رایگان

فروش موروکسید Murexide فروشندگان مواد شیمیایی مواد شیمیایی آزمایشگاهی

آگهی رایگان

فروش پتاسیم فلورید Potassium fluoride فروشندگان مواد شیمیایی مواد شیمیایی آزمایشگاهی

آگهی رایگان

فروش محیط کشت EC broth فروشندگان مواد شیمیایی مواد شیمیایی آزمایشگاهی

آگهی رایگان

فروش محیط کشت مک کانگی (MacCONKEY agar) فروشندگان مواد شیمیایی مواد شیمیایی آزمایشگاهی

آگهی رایگان

فروش محیط کشت EMB agar فروشندگان مواد شیمیایی مواد شیمیایی آزمایشگاهی

آگهی رایگان

رطوبت سنج MB50 کمپانی اگزت فروشندگان مواد شیمیایی مواد شیمیایی آزمایشگاهی

آگهی رایگان

فروش محیط کشت BHI broth فروشندگان مواد شیمیایی مواد شیمیایی آزمایشگاهی

آگهی رایگان

فروش محیط کشت Nutrient agar فروشندگان مواد شیمیایی مواد شیمیایی آزمایشگاهی

آگهی رایگان

فروش محیط کشت YGC agar فروشندگان مواد شیمیایی مواد شیمیایی آزمایشگاهی

آگهی رایگان

فروش محیط کشت Lauryl Sulfate broth فروشندگان مواد شیمیایی مواد شیمیایی آزمایشگاهی

آگهی رایگان

فروش محیط کشتR2A Agar فروشندگان مواد شیمیایی مواد شیمیایی آزمایشگاهی

آگهی رایگان

موادشیمیایی مرک، سیگما، شارلو فروشندگان مواد شیمیایی مواد شیمیایی آزمایشگاهی

آگهی رایگان

فروش پیریدین (Pyridine) فروشندگان مواد شیمیایی مواد شیمیایی آزمایشگاهی

آگهی رایگان

فروش پلی کاپرولاکتون (Polycaprolactone) فروشندگان مواد شیمیایی مواد شیمیایی آزمایشگاهی

آگهی رایگان

فروش متانول (Methanol) فروشندگان مواد شیمیایی مواد شیمیایی آزمایشگاهی

آگهی رایگان

فروش ایزوپرنالین هیدروکلریدا (Isoprenaline hydrochlor) فروشندگان مواد شیمیایی مواد شیمیایی آزمایشگاهی

آگهی رایگان

فروش 4Dimethylamino benzaldehyde فروشندگان مواد شیمیایی مواد شیمیایی آزمایشگاهی

آگهی رایگان

فروش 2butyl-2-ethyl-1 3-propanediol فروشندگان مواد شیمیایی مواد شیمیایی آزمایشگاهی

آگهی رایگان

فروش سولفوریک اسید ( Sulfuric acid 95-97% ) فروشندگان مواد شیمیایی مواد شیمیایی آزمایشگاهی

آگهی رایگان

فروش دی‌متیل سولفوکسید ( dimethyl sulfoxide AR ) فروشندگان مواد شیمیایی مواد شیمیایی آزمایشگاهی

آگهی رایگان

فروش سدیم نیتروپروساید ( Sodium Nitroprusside Purified ) فروشندگان مواد شیمیایی مواد شیمیایی آزمایشگاهی

آگهی رایگان

ترازوی دایره ای با محفظه ی شیشه ای مدل CZ203L با دقت 0.001 کمپانی اگزت فروشندگان مواد شیمیایی مواد شیمیایی آزمایشگاهی

آگهی رایگان

فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی – فروش مواد اولیه آزمایشگاهی فروشندگان مواد شیمیایی مواد شیمیایی آزمایشگاهی

آگهی رایگان

مولتی پارامتر پروتابل مدل EC-25-multi فروشندگان مواد شیمیایی مواد شیمیایی آزمایشگاهی

آگهی رایگان

فروش سدیم ازید (sodium azide) فروشندگان مواد شیمیایی مواد شیمیایی آزمایشگاهی

آگهی رایگان

فروش هیدروکینون (Hydroquinone ) فروشندگان مواد شیمیایی مواد شیمیایی آزمایشگاهی

آگهی رایگان

سمپلرتک کاناله LHP1-V100 فونیکس فروشندگان مواد شیمیایی مواد شیمیایی آزمایشگاهی

آگهی رایگان

فروش تنگستن کلرايد اکسايد Tungsten(VI) oxychloride فروشندگان مواد شیمیایی مواد شیمیایی آزمایشگاهی

آگهی رایگان
آگهی های متنی